ویدا عاطفی

Vida Atefy

ATEFY, Vida
Law Clerk, Licensed Paralegal
E-mail | [email protected]
Phone l 416.408.4252, Ext.264

ویدا‭ ‬عاطفی‭ ‬دارای‭ ‬پروانه‭ ‬رسمی‭ ‬مشاوره‭ ‬حقوقی،‭ ‬با‭ ‬۱۱‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬درخشان‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۴‭ ‬به‭ ‬تیم‭ ‬حقوقی‭ ‬مؤسسه‭ ‬پیوسته‭ ‬است‭.

وی‭ ‬یک‭ ‬مشاور‭ ‬حقوقی‭ ‬کارآمد‭ ‬با‭ ‬دانش‭ ‬مفید‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬دادرسی‭ ‬مدنی‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬بیمه‭ ‬و‭ ‬چهارچوب‭ ‬بهره‭ ‬وری‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬صدمات‭ ‬خبره‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭ ‬است‭. ‬ویدا‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬بسیار‭ ‬موکلین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬صدمات‭ ‬و‭ ‬خسارات‭ ‬شخصی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مراکزی‭ ‬چون‭ ‬کمیسیون‭ ‬خدمات‭ ‬مالی‭ ‬استان‭ ‬انتاریو‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬میانجی‭ ‬گری‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬اختلافات،‭ ‬نمایندگی‭ ‬مینماید‭. ‬ویدا‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬شور‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬موکلین‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بهبودی‭ ‬و‭ ‬بازپروری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ارتباط‭ ‬مداوم‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬پی‭ ‬میگیرد‭.‬

وی‭ ‬عضو‭ ‬کانون‭ ‬وکلای‭ ‬انتاریو،‭ ‬انجمن‭ ‬وکلای‭ ‬انتاریو،‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬مشاورین‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬مجموعه‭ ‬مشاورین‭ ‬حقوقی‭ ‬ایرانی‭-‬کانادایی‭ ‬است‭.‬

ویدا‭ ‬عاطفی‭ ‬مسلط‭ ‬به‭ ‬زبانهای‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی‭ ‬است‭.‬.